Pogodbe

Pregled in urejanje opominov

Pregled in urejanje opominov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Pregled in urejanje opominov

Predhodnja tema Naslednja tema  

S tem ukazom pridemo do seznama vseh opominov. Ko poiščemo željeni opomin ga lahko z F9, U )ali desna miškina tipka in Urejaj) urejamo. Ukaz se ne uporablja pogosto in v shrajnem primeru lahko naredimo zmedo med opomini. Z "minusom" lahko izbrani opomin tud izbrišemo.