Pogodbe

Priprava opominov

Priprava opominov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Priprava opominov

Predhodnja tema Naslednja tema  

S tem ukazom pripravljamo opomine kreditojemalcem za neplačane obroke. Upoštevajo se samo nezaključene pogodbe s saldom > 0.

 

clip0033

 

Pomen vnosnih polj:

Do datuma: vnesemo datum do kdaj se upoštevajo plačila in obveznosti - najpogosteje je to zadnji dan prejšnega meseca.

Kreditojemalec: v kolikor želimo opomin samo za enega kreditojemalca vnesemo veljavno oznako le tega, drugače pustimo polje prazno

Pogodba: v kolikor želimo opomin samo za eno pogodbo vnesemo veljavno številko pogodbe, drugače pustimo polje prazno

Št.opomina: to polje pustimo predlagano in sicer pomeni naslednjo oznako opomina, vsak opomin za pogodbo se nam poveča za 1

Datum opomina. najpogosteje predlagani datum, pomeni pa datum dokumenta opomin

Stroški opomina: vnesemo znesek stroškov izdelave in pošiljanja opomina

Tekst na koncu: poljuben tekst, ki se izpiše na koncu opomina

Str.opomina v obračun obresti: v primeru, da tukaj pustimo kljukico, nam gre znesek "Stroški opomina" v obračun obresti, v nasprotnem primeru se nam poknjiži le kot evidenčna knjižba.

Min.znesek opomina: tu vnesemo minimalni znesek opomina, če je znesek opomina manjši od vnešenega zneska se opomin ne pripravi.

 

 

Opomini upoštevajo samo znesek obroka v kolikor ni bil plačan v mesecu.