Pogodbe

Obvezna sporočila

Obvezna sporočila

Predhodnja tema Naslednja tema  

Obvezna sporočila

Predhodnja tema Naslednja tema  

Redno arhivirajte podatke. V primeru fizične okvare diska ali drugih delov podatka, vam ostane le arhiv. Novejši je arhiv manj podatkov ste izgubili. Pametno je delati večkratni arhiv oziroma naj bi bili redni mesečni arhivi redni in neodvisni od ostalih arhivov.

Preberite si ostala splošna navodila o dl programih in bližnjice za čimhitrejši vnos. Zapomnite si, vnos s tipkovnico je hitrejši od klikanja z miško.