Pogodbe

Vnos pogodbe

Vnos pogodbe

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vnos pogodbe

Predhodnja tema Naslednja tema  

Z ukazom Poslovanje/ Vnos pogodbe vnesemo pogodbo. Obvezni podati so Znesek kredita, obroka in datumi začetka obračuna in datum začetka in datum zaključka.  Obvezno moramo določiti po kakšnih pogojih se izračunavajo obresti za pogodbo (obrestni mera in Letna obrestna stopnja) in kdo je kreditojemalec. V primer uenega kreditojemalca vnesemo pod znesek kreditojemalca, celotni znesek obroka. V primeru dveh kreditojemalcev znesek obroka razdelimo med obadva.