Pogodbe

Dobrodošlica

Dobrodošlica

To je prva tema Naslednja tema  

Dobrodošlica

To je prva tema Naslednja tema  

Čestitamo, izbrali ste odličen program za vodenje kreditnih pogodb, mesečni obračun obresti za pogodbe, knjiženje plačil in ostale funkcije in poročila.

Program sprejme poljubno število pogodb, do dva kreditojemalca na pogodbo, poljubno število kreditorjev in poljubne lestvice za obračun. Izpise in poročila lahko generiramo za poljubna datumska obdobja. vsako poročilo se prvo prikaže na ekran in s klikom na tiskalnik se ga izpiše naprej na tiskalniku.

 

Poleg pogodb lahko obračunamo poljubni kreditni načrt, poljubne obresti za obdobje in vnesemo in izpišemo plačilni nalog.