Potni nalogi

Avtomobili

Avtomobili

Predhodnja tema Naslednja tema  

Avtomobili

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Šifrant avtomobilov je obvezen šifrant in vanj je potrebno vpisati vsa vozila: službena in neslužbena, za katera želimo vpisovati potne naloge.

 

Šifrant vozil

Šifrant vozil

 

Podatki o vozilu so:

 

Osnovni poatki so: Oznaka, Naziv, Registrska št., Službeno vozilo, katere je potrebno v vsakem primeru vnesti.

Dodatni podatki so: Datum začetka uporabe, št. kilometrov po števcu, Posoda za gorivo, Maksimalno št. KM.

 

Osnovni podatek "Službeno vozilo" je zelo pomemben podatek in ga je potrebno določiti oz preveriti preden shranimo nov vnos: ali ni kljukice ali pa je kljukica. Določa ali je vozilo službeno ali privat. V primeru neslužbenega vozila (ni kljukice) se nam avtomatično obarčunava kilometrina pri na novo vpisanih potnih nalogih. Polje začne veljati šele pri na novo vnešenih nalogih. Za nazaj - za že vnešene naloge in zaključene, to ne velja. Pri službenih vozilih se nam na nalogih avtomatično izpisuje stanje na števcu.

 

Dodatne podatke je smiselno vnašati samo v primeru službenega vozila. Namenjeni so kontroli porabe goriva in kontroli prevožnih kilometrov. Maksimalno št. KM predstavlja maksimalno št. KM , ki jih lahko prevozimo z eno polno posodo za gorivo (med dvema zaporednima točenjima goriva).

 

tipbulbRegistrsko številko lahko vnašamo že v polje: Oznaka. To nam lahko pride v poštev samo pri velikem številu vozil (npr. več kot 30).

 

Dodajanje novega vozila v šifarnt.

Dodajanje novega vozila v šifarnt.