Potni nalogi

Denarne valute

Denarne valute

Predhodnja tema Naslednja tema  

Denarne valute

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

V Šifrant denarnih valut se vnaša vse denarne valute držav, po katerih vozniki opravljajo službene poti. V kolikor je to samo Slovenija in EU je šifrant lahko prazen. Šifrant pa se uporablja samo za vnos prilog - stroškov na poti v tujih državah. Račune stroški na službeni poti v državah izven EU dobivamo v njihovih lokalnih valutah. Ko te stroške (priloge) vnašamo v program, jiih lahko vnesemo z zneskom tuje valute in določimo tujo valuto. Program nam pri obračunu potnih stroškov avtomatično preračuna stroške v EUR.

 

Denarne valute

Denarne valute