Potni nalogi

Denarni tečaji

Denarni tečaji

Predhodnja tema Naslednja tema  

Denarni tečaji

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

 

Za vsako uporabljeno valuto poleg osnovne (EUR) na potnih nalogih (šifrant denarnih valut) moramo vnesti denarni tečaj. Denarni tečaj velja od vnešenega datuma spremembe naprej. V kolikor nimamo denarnih valut tudi, denarnih tečajev ne moremo vnašati. Se pravi prvo moramo vnesti denarne valute v šifrant denarnih valut. Den.tečaje moramo vnašati sproti. Podatke o den.tečajih moramo dodajati, nikakor ne smemo obstoječe popravljati. V desni seznam pritinemo "puščico dol" na tikovnici ali tipko <INS>. V vse tri stolpce lahko vnesemo isti denarni tečaj - velja samo za program Potni nalogi. V kolikor vseeno želimo zbrisati vrstico iz desnega seznama: pritisnemo <CTRL>+<DELETE> ko se nahajamo v željeni vrstici za izbris.

 

Vnos denarnih tečajev po valutah

Vnos denarnih tečajev po valutah