Potni nalogi

Kilometrina

Kilometrina

Predhodnja tema Naslednja tema  

Kilometrina

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Kilometrina je obvezen šifrant katerega uporabljamo pri obračunu kilometrine za prevožene kilometre za vozila v privat lasti. Podatki, ki se vnašajo so datum, znesek in znesek nad 500KM. Datum nam predstavlja datum od katerega dalje vključno na ta datum veljata vnešena zneska za kilometrino. Zneseka veljata za vsak prevožen KM od začetka do konca. Vnašati moramo vsako spremembo in obstoječih podatkov ne smemo popravljati. V kolikor se nam zneski kilometrine spremeni moramo dodati nov zapis z novim datumom in novim zneskom.

 

Šifrant kilometrin v programu potni nalogi.

Šifrant kilometrin v programu potni nalogi.

 

V prikazanem primeru:

1.1.2008, 2.1.2008 do 31.7.2008 velja kilomtrina 0,29 EUR/prevoženi KM.

1.8.2008, 2.8.2008 in naprej velja ilometrina 0,37 EUR/prevpžen KM.

 

 

Dodajanje novega zneska kilometrine.

Dodajanje novega zneska kilometrine.