Potni nalogi

Osnove osnov šifrantov

Osnove osnov šifrantov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnove osnov šifrantov

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

 

Vsak šifrant se deli na glavo in telo. Telo je sestavljeno iz stolpcev in vrstic. Vsaka vrstica predstavlja en zapis (eno vozilo, enega voznika, ..), v glavi se prikažejo tudi ostali podatki za izbran zapis. Stolpci se lahko nastavljajo (dodajajo, brišejo, spreminja se njihova širina). Pred dodajanjem novih stolpcev moramo odpreti okno za dodajanje: SHIFT+F9 in nato Nastavljanje stolpcev. Željene stolpce samo nesemo/"dropnemo" v seznam. Ko smo stolpce nastali po naših željah jih moramo shraniti (SHIFT+F9) - Shrani nastavitev stolpcev.

 

DODAJANJE:

V šifrant lahko dodajamo nove zapise z F9 in  U, kar nam odpre okno za urejanje. Nov zapis dodajamo s klikom na +, in nato vnašamo podatke. Ko zaključimo kliknemo na gumb kljukica zraven + gumba. Gumb kljukica ima isto funkcijo kot <shrani>, an dnu okna, le da ne zapre okna - kadar želimo vnašati še druge zapise dajemo klikamo kljukico, da nam ni potrebno ponovno na F9 in U vstopati v okno za urejanje šifranta.

 

V kolikor želimo vnesti novega ponovno kliknemo na +, ponovno vnesemo zahtevane podatke in na koncu kliknemo na kljukico za shrani podatke.

 

POPRAVLJANJE PODATKOV

V kolikor želimo popraviti nek podatek nekega voznika, odpremo šifrant voznikov, poiščemo voznika, pritisnemo F9 in U, kliknemo na trikotnik in ga popravimo, na koncu kliknemo na kljukico ali Shrani.

tipbulbOznak se ne da spreminjati.

tipbulbPazimo na popravek naziva. Naziv se lahko samo uredi ali dopolni s podatki. Naziv avtomobila ne smemo spremeniti iz ŠKODA v MERCEDES, ker se sprememba pozna na vseh že do sedaj vnešenih potnih nalogih.

 

ISKANJE PO STOLPCIH:

Podatki v razpredelnici v šifrantu so nam vedno urejeni po abecedi po stolpcu v katerem se trenutno nahajamo. Stolpec v katerem se trenutno nahajamo je vedno aktivni stolpec. Lahko samo vnašamo začetek teksta in program nam išče po trenutnem stolpcu. Če npr. želimo iskati po imenu in priimku voznika , se prestavimo (s smernimi puščicami na tipkovnici levo, desno ali z miško kliknemo v stolpec) v stolpec "Ime in priimek" in tipkamo željeni začetek imena in priimka. Program se nam avtomatično prestavlja za vsako vtipkano črko. V kolikor se naha prestavljati smo na iskanem zapisu ali pa žal iskanega zapisa ni oz. je vnešen z drugačnim zaporedjem besed.

 

ISKANJE PO KRITERIJIH:

To je naprednejše iskanje in pride v poštev predvsem pri velikem številu podatkov. S vnešenimi kriteriji pa omejimo podatke v razpredelnici oz. v šifrantu. Npr.: lahko prikažemo vse voznike katerim je ime Samo,  lahko prikažemo vsa vozila katero vozilo ima KR registracijo, kateri vozniki so iz Ljubljane, ... .Kriterij se lahko tudi kombinirajo med sabo (seznam vseh samotov iz Ljubljane). Kriteriji se lahko uporabljajo tudi pri pregledih seznamov potnih nalogov - iskanju potnih nalogov in vseh ostalih seznamih.

 

Kriterije si lahko sami izberemo za vsak šifratn posebej. Kriteriji se avtomatsko shranijo in pri naslednjem odprianju šifranta se nam kriteriji prikažejo v zgornjem delu šifranta. Znak * pomeni vse. Ko naslednjič odpremo šifrant in imamo na njem kriterije, se nam ne prikaže celotni šifrant ampak to dobimo šele s pritiskom na tipko <ENTER>.

 

Primer:

 

Kriteriji: Oznaka, Ime in priimek, Naslov

Kriteriji: Oznaka, Ime in priimek, Naslov

 

Kriterije dodajamo z desnim klikom na miško in ukazom Kriteriji. Odpre se nam meni s seznamom možnih kriterijev za trenutni šifrant. Kliknemo na izbrani kriterij in prikaže se nam vnašalno polje za vnos izbranega kriterija.

 

Primer za samote: v kriterij "Ime in priimek" vtipkamo:    *samo*   in pritisnemo ENTER (ostali kriteriji morajo imeti *).