Potni nalogi

Pomembno

Pomembno

Predhodnja tema To je zadnja tema  

Pomembno

Predhodnja tema To je zadnja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  
1.Vse spremebe zneskov dnevnic in kilometrine moramo vnašati ažurno in sproti. Kajti vsak nalog se obračuna po trenutno vnešenih podatkih. V kolikor so podatki napačni oz. nepravilni oz. sploh niso vnešeni, se obračuna kilometrina in dnevnice napačno. Oglejte si aktualne podatke o dnevnicah in kilometrini ico_htmlhelp.
2.V primeru da se tablice iz enega avtomobila prenesejo na drugi avto moramo vnesti nov avto z novo oznako.
3.Potni nalogi se morajo vnašati sproti in kronološko.
4.Podatke, ki jih vnašamo v program je potrebno arhivirati ico_htmlhelp. Arhiviramo tako pogosto na osnovi pogoststi vnosa podatkov. Več vnosov, ko naredimo pomembneje je, da čimprej arhiviramo. Arhiviramo največkrat na en zunanji medij: USB ključa ali USB zunanji disk.
5.Potni nalogi se velikokrat predmet inšpekcijskih pregledov zato moramo biti natančni pri vnosu in vnašati vse potrebne podatke na nalogu ico_htmlhelp.

 

Ostali podatki na www.digiprogrami.si ico_htmlhelp.