Potni nalogi

Koraki za hitri začetek uporabe programa

Koraki za hitri začetek uporabe programa

Predhodnja tema Naslednja tema  

Koraki za hitri začetek uporabe programa

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Koraki:

 

1. Vnos uporabnika v šifrant uporbnikov (Oznaka, Ime in priimek, Geslo)

 Matični podatki/ Uporabniki - F9  U

 

2. Vnos vozil v šifrant avtomobilov (Oznaka, Naziv, registrska št, službeno vozilo)

 Matični podatki/ avtomobili - F9 U

 

3. Vnos voznikov v šifrant voznikov (Oznaka, Ime in priimek, delovno mesto, privzeti avto)

 Matični podatki/ vozniki - F9 U

 

4. Vnos podatkov o kilometrini (Datum, Znesek, vnos "Znesek nad 500" je isti kot Znesek)

 Matični podatki/ Kilometrina

 

5. Vnos/kontrola podatkov o dnevnicah (vnesemo podatke o dnevnicah - glej matični podatki dnevnice)

 Matični podatki/ Dnevnice

 

6. Vnos potnega naloga: datum naloga, datum začetka, ura začetka, voznik, vozilo (prekopira se že privzeto vozilo), naloga, dodatno=mogoče naziv klienta - lahko na CTRL+ENTER iz šifranta, če uporabjate tudi program UP, relacija, začetno št. KM - pomembno pri službenih avtomobilih

 Poslovanje/ Vnos naloga

 

7. Zaključek potnega naloga: datum zaključka, ura zaključka, št. prevoženih KM, priloge.

 Poslovanje/ Zaključek naloga

 

8. Gremo na točko 6 in 7 in ponavljamo dokler ne zaključimo.

 

9. Izpišemo posamezne potne naloge

 Izpisi in poročila: 2 - Potni nalogi   ali  izpišemo mesečni potni nalog: 6.1 - Potni nalog za obdobje