Potni nalogi

Relacije

Relacije

Predhodnja tema Naslednja tema  

Relacije

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Šifrant relacij predstavlja relacije,ki jih želimo uporabiti pšri vnosih potnega naloga. Vsaka relacija je predstavljena z enolično Oznako in nazivom - smerjo in razdaljo v KM. Šifrant ni obvezen in nam služi le za pomoč pri vnosih potnih nalogov..

 

Vnos nove relacije.

Vnos nove relacije.

 

Šifrant relacij

Šifrant relacij

 

Na voljo so nam tudi že veneše razdalje med kraji:

SLO: Kraji po Sloveniji

EU: Kraji med večjimi evropskimi mesti

<Kraj>: Razdalje iz matičnega kraja podjetja do krajev po Sloveniji

 

Razdalje med kraji v SLO

Razdalje med kraji v SLO

 

Razdalje med večjimi mesti v EUR

Razdalje med večjimi mesti v EUR