Potni nalogi

Stroškovna mesta

Stroškovna mesta

Predhodnja tema Naslednja tema  

Stroškovna mesta

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Šifrant "Stroškovna mesta" je pomožni šifrant in se ne uporablja pogosto. V kolikor imamo razdeljeno poslovanje na stroškovna mesta in želimo voditi potne naloge po stroškovnih mestih uporabimo ta šifrant. Kasneje imamo na voljo poročila, ki nam razdelijo stroške, KM, dnevnice po stroškovnih mestih. Namesto stroškovnih mest lahko vnesemo tudi enote v podjetju v kolikor nam je to pomembneje.

 

Stroškovna mesta

Stroškovna mesta

 

V kolikor ne želimo deliti stroškov po enotah lahko pustimo šifrant prazen in ga tudi ni