Potni nalogi

Vnos naloga

Vnos naloga

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vnos naloga

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Potni nalog se začne vnašati preden se odpravimo na pot. Ko odpremo okno za vnos naloga, se določi začasna-vnosna številka potnega naloga (vsebuje zank ?). Te številke ne spreminjamo. Ko bomo shranili oz. izpisali nalog se nam bo določila prava zaporedna številka. Vnesemo datum potnega naloga, datum začetka, čas začetka, voznika iz šifranta voznikov, vozilo iz šifranta, stroškovno mesti - če je potrebno, nalogo, Dodatno o poti, podatek kdo je voznika poslal na pot, na katero relacijo se nanaša potni nalog, podatek o tem kdo plača stroške in začetno št. kilometrov. Začetno št. kilometrov se prebere iz šifranta avtomobilov. Znesek predujma lahko pustimo prazen. Na desni strani se nam izpisujejo kontrole za vnešeni datum začetka. V  to okno nič ne vpisujemo , v pomoč nam je samo pri vnosu naloga, še posebej relacije.

 

Primer vnešenega potnega naloga.

Primer vnešenega potnega naloga.

 

Kjer je gumb <...> si lahko pomagamo z šifrantom (z miško kliknemo naj ali CTRL+ENTER). Če v šifrantu še ni željenega podatka ga lahko najprej dodamo z F9-U. Ko potni nalog vnesemo ga shranimo in izpišemo ali gremo direktno naprej na <Zaključi PN>. Po potnih nalogih se lahko premikamo s klikom na puščice levo zgoraj. V kolikor pa želimo poiskati en potni nalog, se lahko premaknemo na 1. potni nalog (1.puščica  levo zgoraj) in se nam za št, potnega naloga prikaže gumb <...>. V kolikor kliknemo na gumb se nam odpre seznam potnih nalogov. Po tem seznamu lahko najdemo iskani nalog z iskanjem po stolpcih ali z kriteriji.Ko ga najdemo pritisnemo tipko ENTER ali dvokliknemo z miško.

 

Seznam nezaključenih potnih nalogov.

Seznam nezaključenih potnih nalogov.

 

 

Izpis nezaključenega potnega naloga. Izpis primeren za voznika preden  gre na pot.

Izpis nezaključenega potnega naloga. Izpis primeren za voznika preden  gre na pot.