Potni nalogi

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vprašanja in odgovori

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

 

1.Ali se lahko vodijo potni nalogi za službene in za privat avtomobile ?

 Da pri vnosu vozil se v šifrantu avtomobilov se določi kakšnega tipa je vozilo: služben ali privat. Pri privat vozilu se avtomatično obračuna tudi kilometrina, pri službenem pa se avtomatično na potnem nalogu izpiše stanje na števcu prevoženih KM.

2.Kljub pravilnemu vnosu se mi avtomatično obračunava kilometrina (imam služben avto)?

 Lahko se na samem zaključku potnega naloga ukine kljukica za obračun kilometrine in bo sprememba veljala samo za trenutni potni nalog. V kolikor pa želimo rešiti problem za naprej pa moramo v šifrantu avtomobilov določiti, da je avto služben.

3.V šifrant sem vnesla vse podatke o osebi Ime in priimek in ostalo pa se mi v potnem nalogu sploh ne prikaže, kje je problem?

 Verjetno je bil vnos osebe narejen v šifrant uporabnikov in ne v šifrant voznikov. Šifrant uporabnikov je namenjen osebam, ki uporabljajo program, šifrant voznikov pa je namenjen voznikom vozil.

4.Ali moram izpisati vsak nalog posebej? Priporočljivo je.

 Lahko pa si izpišete mesečni potni nalog - Izpisi in poročila: 6.1 - Potni nalog za obdobje, in si po potrebi izpišete še vsakega posebej: Izisi in poročila: 2 - Potni nalogi.

5.Ali je potrebno vnašati kontrolem, ker se mi zdi to samo dodatno delo?

 Ne ni potrebno. V kolikor vidite prednost in pomoč pri vnosu uporabljajte kontrole, v nasprotne mprimeru jih ni potrebno.

6.Kje lahko izpišemo seznam potnih nalogov, da bi se videlo koliko kilometrov je naredil kateri voznik?

 Izpisi in poročila: 3 - Seznam potnih nalogov: izberemo poljubno obdobje in izberemo grupiraj po vozniku.

7.Kako se najde en nalog, ki sem ga vnašala v 12.12.2004 za vozilo XZY ?

 Gremo na vnos naloga: Poslovanje/Vnos naloga, prestavimo se na 1. vnešeni nalog (1.puščica v oknu levo zgoraj), kliknemo na <...> za št. potnega naloga, odpre se nam seznam, gremo v stolpec datum, vtipkamo 12.12.2004, preverimo ali smo na pravem nalogu, v kolikor je vnešenih več nalogov za isti datum se s puščicami na tipkovnici (gor,dol) prestavimo na željenega in ga potem potrdimo z ENTER.

8.Na ekranu imam šifrant voznikov z odprtimi kriteriji Oznaka, Ime in priimek, Naslov. Pod kriterij ime in priimek imam vpisano *samo* pa se nič ne prikaže čeprav imam 3 samote vpisane v šifrant. Kaj storiti?

 V ostalih dveh kriterijih moraš imeti *, nikakor ne smeš imeti prazno. V kolikor pomeni da imaš naslov prazen (ni *) pomeni da iščeš Samote brez naslova.

9.Ali lahko izvozimo seznam potnih nalogov v MS Excel.

 Izvedemo ukaz Poslovanje/ Pregled nalogov. Za število naloga kliknemo na <...> in odpre se nam seznam potnih nalogov.  kliknemo na desno miškino tipko Ostalo/ Export podatkov/ Kopiraj podatke v MS Excel datoteko.

10.Kje se arhivirajo podatki?

 Podrobno je opisano arhiviranje podatkov v obveznih navodilih: http://www.digiprogrami.si/navodila/navodila_obvezna/index.html ico_htmlhelp.

 Ukaz za arhiviranje podatkov v programu potni nalogi se nahaja v glavnem meniju: "Ostalo/ Arhiviranje-restavriranje / Arhiviranje podatkov".