Potni nalogi

Zaključek leta

Zaključek leta

Predhodnja tema Naslednja tema  

Zaključek leta

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

 

Zaključek leta ni potrebno izvajati je pa priporočljivo. S tem ko zaključimo leto so nam podatki za nazaj dostopni z prihavo v starejše leto. V programu, ko se prijavimo v aktualno leto pa vidimo samo trenutne vnose s trenutnega leta. Naslednja prednost je:

- baza podatkov je manjša in s tem se obdeluje manjša količina podatkov

- lahko uredimo podatke o šifrantih: vozilo, ki se ne uporablja več, votniki, kateri niso več zaposleni pri nas , se lahko ukinejo v novem letu.

 

 

Pred začetkom moramo prvo arhivirati vse podatke.

Zaključle leta se dela za vsako podjetje posebej.

 

1. Prijavimo se v program v željeno podjetje

2. Prvo je potrebno odpreti novo leto z ukazom Ostalo/Odpri novo leto/podjetje.

 

clip0355

 

Vnesemo letnico katero želimo zaključiti leto. Primer, da želimo zaključiti leto 2006, odpiramo leto 2006.

 

3. Prekomiramo vse stare podatke v odprto leto tako da izberemo DA.

 

4. Ko se ukaz zaključi izberemo ukaz Ostalo/ Zaključek leta.

5. Vnesemo pravilno staro leto in novo leto, mejni datum.

6. Ko je ukaz zaključen se lahko prijavimo v prijavnem oknu v staro ali v novo leto.