Pomoč - Uspešno poslovanje

Artikli

Artikli

Predhodnja tema Naslednja tema  

Artikli

Predhodnja tema Naslednja tema  

V šifrant vnašamo vse postavke katere se dodajajo na dokumente: material, storitve, izdelke.

 

clip0232

 

Vnosna polja:

Oznaka - oznaka artikla

Aktivni - vsi na novo dodani artikli so aktivni. To pomeni da se vidijo v šifrantu artiklov. V kolikor ne želimo nekega artikla več uporabljati in je njegova zaloga 0 mu lahko ukinemo aktivnost - s tem se nam ne prikazuje več v šifantu artiklov (ne smemo ga zbrisati iz šifranta). Aktivnost lahko ukinemo samo artiklom kateri niso na zalogi. Nikakor pa ne smemo zbrisati artikla kateri je v prometu. Aktivnost lahko nazaj postavimo določenemu artiklu tako, da z lokalnim ukazom v šifrantu artiklov "Prikaz tudi neaktivnih artiklov" prikažemo vse artikle, poiščemo željenega, gremo v urejanje artikla in mu ponovno obkljukamo polje Aktivni.

Tip artikel - za njega se vodi kartica artikla

Tip storitev - storitev, katere avtomatično ni artikel in ne izdelek, za njo se ne vodi kartica artikla

Tip izdelek - tip izdelek nam pomeni, da se ga proizvaja, se pravi da je sestavljen iz drugih artiklov in izdelkov. Pogosto je vnešena sestavnica za izdelek. Vsi izdelki so tudi artikli (označen mora biti tudi Tip artikel).

Fin.zaloga - Polje za finančno zaloga je obkljukano samo v primeru,da želimo na neki oznaki voditi samo finančno in ne tudi količinsko zalogo. Največkrat pride v poštev to pri potrošnem materialu, kjer ga prevzemamo v znesku (količina je vedno 1, cena je celotni znesek računa ali seštevek postavk - potrošnega materiala) izdajamo pa tudi v znesku (količina je vedno 1). pri izpisi zalog se nam vedno izpiše količina 1 in znesek zaloge  pod ceno.

Naziv - je najpomembnejše polje saj se prikazuje na vseh poročilih in dokumentih

Naziv 2 - je poljuben večvrstilčni opis izdelka, najpogosteje se izpisuje na dokumentih pod naziv - odvisno od nastavitev. Pozor ne vnašajno prazne vrstice za tekstom v naziv 2, ker se nam to potem izpisuje na dokumentih - prazen prostor med artikli. Prav tako ne smemo vašati prazne vrstice v prazno polje Naziv 2, kar nam tudi pomeni prazne vrstice na izpisanem dokumentu.

Skupina - vsak artikel spada v skupino artiklov. Preko skupine se določi tudi DDV. Tukaj se pričakuje vnos Oznake skupine (CTRL+ENTER).

Črtna koda: vnos 1. in 2. črtne kode. Pri vnosu prevzema, dobavnice, prenosnice, računa  in blagajniškega računa lahko namesto oznake vtipkamo (ali preberemo s čitalcem) črtno kodo. 2.Črtna koda nam predstavlja še eno črtno koda za isti artikel. Z gumbom <ČK> pa pridemo do vnosa več različnih črtnih kod, lahko imamo 20 različnih črtnih kod za isti artikel. Pri vnosu se kontrolira podvojenost ČK (da slučajno ne obstaja že en artikel z isto ČK) in v primeru EAN13 in EAN8 kontrolno številko.

Enota: Enota mere za zalogo, ceno - kos, L, m, ....

Pakiranje/ teža - Vnesemo količino pakiranja (drugače 1) in težo enega izdelka, potrebujemo pri nekaterih izpisih.

Nabavna cena - to je vnosna nabavna cena. Cena se predlaga pri naslednjem vnosu prevzemnice.

Prodajna cena - vnesemo prodajna cena brez DDV

Prodajna cena z DDV: vnesemo prodajno ceno z DDV, če se nam ni predhodno pri vnosu prodajne cene že izračunala. Vnašamo samo prodajno ceno ali prodajno ceno z DDV, druga se nam izračuna na osnovi stopnje davka, ki smo jo določili pri skupini artiklov. Do ostalih cenikov pridemo na osnovi gumba: Ostali ceniki

Min./max. zaloga: služi nam pri avtomatičnem naročanju dobaviteljem. Ko se nam zmanjša zaloga pod minimalno zalogo se nam predlaga naročilo do maksimalne zaloge po dobaviteljih.

Dobavitelj: vnesemo oznako dobavitelja: Klienti

Konsignator: vnesemo oznako dobavitelja-konsignatorja: Klienti

Denarna valuta: vnesemo denarno valuto za katero velja prodajna cena in prodajna cena z DDV: Denarne valute

Komentar: poljuben tekst

Opomba: poljuben tekst

Tarifna številka: pri izvozih potrebujemo na izpisih dokumentov in pri raznih poročilih (INTRASTAT)

Odstotek kala: vnesemo odstotek kala za avtomatično obračunavanje kala. Pred vnosom se je potrebno posvetovati z serviserjem DL.

 

Lokalni ukazi šifranta artiklov:

clip0099

 

1. sklop nam omogoča samo različne preglede podatkov.

- Prikazuj artikle samo iz ene skupine/vseh skupin: lahko se nam prikažejo samo artikli iz ene skupine, katero izberemo iz šifranta ozirom se nam prikazujejo artikli iz vseh skupin

- Opis izdelka: prikaže se nam posebno okno za neki specifični opis izdelka

- Kopirajv /iz rezerve: lahko imamo veliko število artiklov na rezervi, potem ko jih potrebujemo se jih doda iz rezerve.

- Kupčeve oznake artiklov: tukaj dobimo šifrant kupčevih šifer za artikle. Vsak artikel ima lahko različne šifre pri različnih kupcih. Program nam lahko po kupcih avtomatično vodi te šifre in izpisuje na dokumentih. Tu jih lahko pregledamo in urejamo (F9 U).

clip0100 clip0101

-Hitra kartica artikla:

S tem ukazom dobimo na ekran za trenutni artikel kompletno kronološko kartico vseh dokumentov. na CTRL+ENTER lahko odpremo dokument, na katerem se nahajamo. Z puščicami na vrhu se premikamo po drugih artiklih. Na desni strani označimo kateri dokumenti se nam upoštevajo. Zadnji stolpec SS je dokaj pomemben pri kontroli zalog. Pomeni pa nam spremembo skladišča - če je obkljukan nam je dokument vplival na zalogo, drugače ne.

clip0102

Napotki pri vnosu novih artiklov:

- V kolikor imate več podobnih artiklov, se lahko vnašajo na način Kopiraj - Prilepi. Postavimo se na urejanje artikla, izvedemo lokalni ukaz kopiraj, dodamo nov artikel, pritisnemo prilepi, spremenimo šifro in naziv, morebti tudi ceno in shranimo artikel. Lahko dodamo novega,  prilepi, ....

- Označujte artikle z govorečo šifro:  0101, 0102, 0103, ...  0201, 0202, 0203, 0204, ...

- Dva artikla z isto oznako ne moreta obtajati

- Ne vnašajte presledkov, podčrtajev, narekovajev, vprašajev, podčrtajev in ostalih znakov v oznako

- priporočljivo je uporabljati numerične oznake in to enake dolžine (npr 4 ali 6 številk), čeprav lahko uporbljate tudi alfanumerične

- Držite se pravila v alfanumeričnih oznakah, vse velike ali vse male črke

- Ne vnašajte praznih vrstic v Naziv 2 - s TAB ali miško pojdite na naslednjo vnašalnico.

 

 

Najpogostejša nastavitev šifrant artiklov (cena v stolpcu, zaloga in cena v glavi):

clip0231

 

V primeru vodenja skladišča prejetih in izdanih naročil imamo na voljo podatke o neizdobavljenih in neprejetih artiklih na osnovi lokalnega ukaza (Prikaz naročeno/prevzeto/neizdobavljeno).

 

Z lokalnim ukazom iz Urejanje šifranta artiklov: Sprememba prodjnih cen v šifrantu ali ceniku, se lahko spremenijo cene vsem ali samo določenim artiklom v šifrantu artiklov. Trenutni vnos prikazuje povečanje prodajnih cen vsem monitorjem za 1,2% in zaokroženje cen brez DDV na 1 SIT.

 

clip0511

 

V primeru zmanjšanja cene se "Povečanje cene" vnese z negativnim predznakom. Odstotek povečanja se ne vnaša z znakom %.