Pomoč - Uspešno poslovanje

Avansni račun

Avansni račun

Predhodnja tema Naslednja tema  

Avansni račun

Predhodnja tema Naslednja tema  

Avansni račun je dokument, ki se izda za predplačilo. Na avansnem računu mora biti celotno blago za izdobavo (kot na predračunu oz. ponudbi) po pravih cenah. Pogosto se avansni račun pripavi iz ponudbe. Nujno mora vsebovati znesek za plačilo in datum plačila, predvideni rok dobave in že plačan DDV oz. skupini znesek z DDV (po stopnjah). Prav tako moramo vpisati vezo predračun in datum.

 

clip0135

 

Avansni račun se kasneje ob pravi fakturi veže na fakturo, kjer morajo biti prikazani vsi zneski o že plačanem DDV-ju. Iz AR lahko pripravimo blagajniški prejemek: gumb <Blag.prej.>. Na voljo imamo poročilo neporabljeni avansni računi in ostalo. Na avansnem računu se vedno vnašajo zneski z DDV, kot tudi plačaila z DDV. DDV se plača po preračunani stopnji. Dokument je obveza za podjetje za plačilo DDV, zato se avtomatično vnese v knjigo izdanih avansnih računov na datum avansnega računa. Ko se izda pravi račun, ki vsebuje vezo na avansni račun se v knjigi izdanih računov poračuna vezni avansni račun na datum računa.V kolikor vnašamo plačila v program Uspešno poslovanje se avtomatično vnese plačilo (odvisno od nastavitev).