Pomoč - Uspešno poslovanje

Bančni računi

Bančni računi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Bančni računi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifrant bančnih računov je seznam večjega števila bančnih računov, ki jih ima vaše podjetje. V kolikor ima samo en TRR, lahko pustimo šifrant prazen, ker je že serviser DL nastavil TRR v osnovnih nastavitvah.

 

clip0119

 

Omogoča nam vodenje stanja po različnih bančnih računih in izdajo računov na bančni račun, ki ga izberemo iz šifranta. Drug način izpisa računov z različnimi bančnimi računi je izbira željene klavzule iz šifranta klavzul. Ssaka klavzula pa ima vpisan svoj transakcijski račun.