Pomoč - Uspešno poslovanje

Blagajniški prejemek

Blagajniški prejemek

Predhodnja tema Naslednja tema  

Blagajniški prejemek

Predhodnja tema Naslednja tema  

Dokument se uporablja kot prejem gotovine oz. drugega plačilnega sredstva v blagajno. To je lahko prejem od stranke ali dvig gotovine z bančnega računa.

 

clip0152

 

V polje vnesemo predmet vplačila: npr.:  plačilo računalnika po predračun št.: 050003.

Tip plačila določimo z gumbom F9 - plačila:

 

clip0388

 

Lahko samo kliknemo na tip plačila ali pa vnesemo zneske v vnosna polja. Celotni znesek se vedno izravna z gotovino. Npr.: v kolikor imamo celotni znesek 10.000 SIT in vnesemo v polje eurocard 6000, v polju gotovina pa pustimo 10000 se nam preračuna gotovina na 4000, ko zapremo okno. Hitro lahko izberemo vrsto plačila z funkcijkimi tipkami. V našem primeru velja:  F1 - Gotovina, F2 - Eurocard, F3 - BA kartica. Kartice se vnašajo v šifrantu Načini plačil.