Pomoč - Uspešno poslovanje

Blagajne

Blagajne

Predhodnja tema Naslednja tema  

Blagajne

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifrant blagajn potrebujemo samo v primeru večjega števila blagajn na istem prodajnem mestu - skladišču. Vsaki blagajni določimo oznako, naziv in oznako skladišča kamor blagajna pripada in kjer blagajniški računi razkljižujejo zalogo. V primeru 1 blagajne pustimo šifrant prazen. Blagajna razknjižuje v glavnem skladišču. Števci blagajniških računov po blagajnah se nastavljajo v Ostalo/Nastavitve/Nastavitev števcev dokumentov. V 1.stolpcu z oznako skladišča vpisujemo ozanko blagajne namesto skladišča.

 

clip0116