Pomoč - Uspešno poslovanje

Blagajniški izdatek

Blagajniški izdatek

Predhodnja tema Naslednja tema  

Blagajniški izdatek

Predhodnja tema Naslednja tema  

Z dokumentom zmanjšujemo stanje v blagajniškem dnevniku. Lahko polagamo denar na banko, lahko vnovčujemo čeke, lahko izplačamo določeni znesek stranki, ... Način plačila določimo z gumbom F9 - plačila.

 

clip0153