Pomoč - Uspešno poslovanje

Blagajniški račun

Blagajniški račun

Predhodnja tema Naslednja tema  

Blagajniški račun

Predhodnja tema Naslednja tema  

Blagajniški račun je dokument, ki se uporablja v maloprodajnih trgovinah, gostiščih in ostalih branžah. Izpisuje se lahko na ozek blaganiški tiskalnik, iglični tiskalnik z brezkončnimi listi A4 ali drugi formti, laserski tiskalnik formata A4, InkJet tiskalniki formata A4. Program je prilaojen da lahko na bl.računalnik priključimo čitalec črtne kode, blagajniški tiskalnik,  prikazovalnik za stranke, hitro gostinsko tipkovnica, predal za denar, ki se avtomatično odpira ko se izpiše račun, veliki A4 tiskalnik, ...

Polna uporaba je opisana v drugih navodilih  - blagajniško poslovanje.

 

Primer blagajniškeg računa:

clip0150

 

Na blagajniškem računu lahko:

- vnašamo promet po blagajnikih

- vnašamo procentualne popuste na celotni račun in na posamezne artikle

- vnašamo zneskovne popuste na celotni račun

- določamo način plačila, ki so poljubni in jih uporabnik lahko sam dodaja

- lahko določimo kombinirano plačilo (delno z kartico, delno gotovina, delno boni)

- pripravimo in izpišemo veliko dobavnico ali veliki račun za stranko, ki bo plačala preko TRR

- izpišemo blagajniški račun ali dobavnico na blagajniški tiskalnik

- uporabimo možnost vračilo - vnesem oznesek koliko je dala stranka prikaže in izpiše se na tiskalnik koliko moramo vrniti

- sproti kontroliramo zalogo prodanih artiklov, ker nam blagajniški računi sproti razknjižujejo zalogo

- lahko blokiramo prodaja v negativno zalogo

- vodimo blagajniške račune po stroškovnih mestih

- vodimo popustne kartice strank

- izpisujemo blagajniške račune po denarnih valutah -EURI in ostale

- vnašamo izdano blago po serijskih številkah

- vnašamo garancijsko dobo kot opombo

- avtomatično izpišemo garancijski list za artikle z garancijskim listom

- iz blagajniškega računa pripravimo pravi račun za plačilo preko TRR

- pripravimo in izpišemo dobavnico

- in ostalo