Pomoč - Uspešno poslovanje

Blagovna skupina

Blagovna skupina

Predhodnja tema Naslednja tema  

Blagovna skupina

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vsak artikel spada v eno izmed blagovnih skupin. preko blagovne skupine se vsakemu artiklu določi tarifni razred davkov oz. stopnja davka. tarifo davka določim preko šifranta tarif davkov. Polje konsignacijska puščamo neoznačeno.

 

clip0104

 

Priporočljivo je imeti ne več kot 10 blagovnih skupin. V kolikor imamo trgovino z veliko število artiklov (več kot 10.000) je priporočljivo vnašati tudi podskupine:

 

 1        Hrana

 11        Sadje

 111        Hruške

 112        Jabolka

 113        Breskve

 ..

 12        Zelenjava

 121        Solata

 122        Korenje

 ...

 

 

 2        Pijača

 21        Gazirana pijača

 22        Mleko

 23        Sokovi

 24        Grenčice

 ...

 

 3        Športna oprema

 31        Teniška oprema

 ...

 4        Tekstil

 ...

 itd.