Pomoč - Uspešno poslovanje

Brisanje rezervacij z zapadlih predračunov

Brisanje rezervacij z zapadlih predračunov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Brisanje rezervacij z zapadlih predračunov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Program resetira rezervacije predračunov katerim je pretekla veljavnost in niso bili realizirani.