Pomoč - Uspešno poslovanje

Čeki

Čeki

Predhodnja tema Naslednja tema  

Čeki

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na voljo imamo več poročil:

 

1. Specifikacije čekov fizičnih oseb za vnovčenje

 

Pred izpisom moramo pripraviti specifikacijo čekov.

Za izpis vnesemo oznako banke in številko specifikacije.

 

clip0350

 

2.  Seznam nevnovčenih čekov

3.  Dnevnik prejema čekov

4.  Seznam podvojenih čekov po serijskih številkah