Pomoč - Uspešno poslovanje

Ceniki

Ceniki

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ceniki

Predhodnja tema Naslednja tema  

V kolikor želimo imeti za isti artikel različne prodajne cene in se le te črpajo po nekem ceniku, moramo uporabiti šifrant cenikov. Osnovni cenik je že v širantu artiklov.

Cenik je določen z svojo oznako, opisuje pa ga naziv. Prazen vnos denarne valute pomeni denarna valuta SIT. V kolikor ostala polja pustimo prazna pomeni da moramo za vsak artikel določiti ceno, druga je prodajna cena 0.

V kolikor vnesemo stalno odvisnost v %, nam ni potrebno vnašati cenika po artiklih ampak se nam cene izračunavajo glede na ceno v šifrantu artiklov.

V kolikor vnesmeo stalno odvisnost od prodajne cene 0% nam pomeni da je cenik enak ceniku v šifrantu. V kolikor vnesemo "Odvisnost od prodajne cene v primeru praznega vnosapraznega vnosa: -10% nam določa ceno po artiklih: v primeru da imamo za določen artikel vnešeno ceno v ceniku  je to vnešena cena, v primeru da nimamo vnešene cene v ceniku, je to prodajna cena iz šifranta zmanjšana za 10% .

 

clip0114

 

Cenik po artiklih se vnaša z ukazi Poslovanje/Vnos cenika artiklov ali Poslovanje/Vnos cenika artiklov po cenikih.

Oznako cenika se lahko vnese pri kupcu v šifrantu klientov in se cenik na dokumentu upošteva avtomatsko, ko določenega kupca dodamo na dokument. Cenik lahko vnesemo na dokument tudi ročno. Na dokumentih je priporočljivo prvo določiti cenik in šele nato dodajati artikle. Cenik se lahko uporablja tudi pri raznih poročilih: Zaloga, Informativni ceniki, izpis cenika, ... .

 

P.S. Ne smemo vnesti cenika brez oznake oz. s prazno oznako.