Pomoč - Uspešno poslovanje

Delovni nalog

Delovni nalog

Predhodnja tema Naslednja tema  

Delovni nalog

Predhodnja tema Naslednja tema  

Delovnih nalogov je več vrst in so specifični glede na branžo in podjetja. omogočajo pa razpis proizvodnje po delovnih fazah, vnos porabe časa po zaposlenih, poraba materiala in obračun proizvodnje.

Primer dveh delovnih nalogov:

1.

clip0147

 

2.

1.clip0148