Pomoč - Uspešno poslovanje

Dobropis

Dobropis

Predhodnja tema Naslednja tema  

Dobropis

Predhodnja tema Naslednja tema  

Dokument je finančni dokument in lahko tudi skladiščni (odvisno od nastavitev). V kolikor dokument vpliva na zalogo se zaloga poveča za vnešeno količino. Imamo 2 primera ki se razlikujeta glede na razknjiževanje:

1. Kupcu prodamo 100 parov čevljev po 1000 SIT. V primeru izdaje dobropisa za 2 kosa (2 para sta bila vrnjena) želimo da se zaloga v našem skladišču poveča za dva kosa.

2. Kupcu prodamo 100 parov čevljev po 1000 SIT. V primeru izdaje dobropisa za 100 SIT X 100 kosov čevljev = 10.000 SIT (dodatni popust 100 SIT/ par), želimo da se zaloga v našem skladišču ne poveča, ker je to le finančni dokument.

Pri vnosu dobropisa moramo točno vnesti vezni dokument-račun (primer: R0400010 ). Pri tem si lahko pomagamo z seznamom računov (CTRL+ENTER). Vsak izdan dobropis mora stranka podpisati in požigosati, mi pa moramo dobropis obkljukati, da je potrjen od prejemnika in vnesti datum potrditve. Paziti moramo, ko izdajamo dobropis za blago, katero je bilo prodano z rabatom, ker moramo na dobropisu tudi vnesti isti rabat (če je potrebno tudi po artiklih).

V primeru izdaje dokumenta v tuji valuti moramo vnesti denarni tečaj na datum izdaje dokumenta. Poljubni tekst na koncu dokumenta vnesemo pod klavzulo. Pri tem lahko uporabimo šifrant klavzul (CTRL+ENTER).

 

clip0140

 

 

Vsak dobrpis moramo nujno potrditi: obkljukati "Potrjen od prejemnika" in vnesti "Datum potrditve".