Pomoč - Uspešno poslovanje

Dodatni izpisi zalog

Dodatni izpisi zalog

Predhodnja tema Naslednja tema  

Dodatni izpisi zalog

Predhodnja tema Naslednja tema  

Zaloga artiklov po skladiščih

Zaloga artiklov po datumih

Zaloga skupin artiklov po skladiščih

Zaloga skupin artiklov po datumih

Zaloga skupin artiklov po merskih enotah

Zaloga skupin artiklov po kupcih

Zaloga artikla po skladiščih

Izpis zaloga za vse OE

Zneskovna zaloga po skupina - faktor

Zneskovna zaloga po skupina

Zneskovna zaloga po artiklih