Pomoč - Uspešno poslovanje

Dodatni tekst pri postavkah na dokumentih

Dodatni tekst pri postavkah na dokumentih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Dodatni tekst pri postavkah na dokumentih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na dokumentih imamo možnost 2 opomb oziroma dodatnih prostih podatkov za vpis. Vpisujeta se pod stolpca Opomba in Opomba 2.

 

clip0383

Če sta podatka vpisana se izpišeta pod nazivom artikla. Lahko pa se izpišeta tudi drugje, kar zvisi od nastavitev, ki jih naredi serviser DL.

Najpogostejša uporaba polj:

vnos porekla
vnos barve izdelka
vnos velikoti izdelka
vnos dimenzij izdelka
vnos načina pakiranja izdelka
vnos kupčevih šifer
vnos datuma/roka dobave
vnos materiala
vnos lokacije montaže
vnos datuma izdelave
vnos datuma prejema certifikata
in ostalo

 

 

Pri vnosu predračuna imamo še 3. prosti tekst, ki je večvrstični. Tekst se lahko izpiše na ponudbi, računu in dobavnici.

clip0384

Najpogostejša uporaba polja je dodatni opis artikla s podrobnimi specifikacijami.