Pomoč - Uspešno poslovanje

Države

Države

Predhodnja tema Naslednja tema  

Države

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifrant držav nam pomaga pri vnosu klientov, bank in ostalih šifrantih. Slovenije kot je v spodnjem primeru vnešena pod Oznako S ne vnašamo. V kolikor država ni vnešena pomeni Slovenijo. Dražave brez oz. s przno oznako ne vnašamo.

 

clip0124