Pomoč - Uspešno poslovanje

Faze tehnoloških postopkov

Faze tehnoloških postopkov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Faze tehnoloških postopkov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifrant faz pride potrebujemo samo pri vodenju proizvodnje in servisnih delovnih nalogih. Vedno kadar opisujemo delo na delovnih nalogih (proizvodni ali servisni) ga opisujemo z fazami. Ko se delo fakturira ali na ponudbah se uporablja drug šifrant: Artikli.

 

 

clip0125

 

Podatki so standardni za šifrant faz:

Oznaka faze: Enoločna Oznaka. Priporočljivo je da se Oznaka začne z oznako grupe.

Aktivna: določimo ali je faza aktivna ali nekativna, ali se pojavlja v šifrantu faz ali ne

Naziv faze

Enota

Cena na enoto: v SIT

Ponovljiva: določimo ali je faza ponovljiva (se množi z idelano količino - jo je potrebno ponoviti tolikokrat kolikor je količina za idelavo ali naklada)

Grpa faz: preko šifranta grup faz določimo v katero grupo spada

Časovna norma: čas za izdelavo enega kosa

Kosov na uro: podatek je premosorazmeren Časovni normi

 

Pri kalkulaciji po fazah tehnoloških postopkov (Kalkulacija po fazah) potrebujemo podatke:

Za kosov

Cena : vnesmo ceno za kosov kolikor smo jih vnesli v prejnšno vnosno polje

Minimalna cena: zneskovno vnrednotena faza na kalkulaciji ne more biti

 

P.S. Potrebno je paziti na sistem šifriranja faz, ki je podoben kot pri šifriranju artiklov le da so oznake krajše, ker je manj zapisov: Šifriranje artiklov.