Pomoč - Uspešno poslovanje

Finančni podatki klienta

Finančni podatki klienta

Predhodnja tema Naslednja tema  

Finančni podatki klienta

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovni finančni podatki se nahajajo v šifrantu klientov v zavihku "Finančni":

clip0381

 

Podatki se črpajo iz programa Glavna knjiga v kolikor imamo inštalirano sicer iz programa UP.

Limit odprto je vnosni podatek: Limit odprto.

Prvi in zadnji datum sta podatka o prvi in zadnji prodaji.

Promet je znesek prometa v zgornjem obdobju.

Plačano je znesek plačila v obdobju.

Saldo pomeni znesek salda na današni dan.

odprto pomeni znesek odprtih postavk na današnji dan (nezapadle terjatve)

Mes.promet je povprečni mesečni promet.

Podatek "Letno računov" pomeni povprečno št. računov na leto.

Podatek "Povprečni račun" na mpove znese kpovprečnega računa.

Podatek "Št.dni zamude" nam pove povprečno število dni zamude plačila na račun.

Podatek "Zamuda na dan" nam pove povprečni znesek zamude na zamujeni dan plačila.