Pomoč - Uspešno poslovanje

Grupe faz tehn.postopkov

Grupe faz tehn.postopkov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Grupe faz tehn.postopkov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Je standradni šifrant z Oznako in Nazivom. V šifrantu faz se določi v katero grupo spada določena faza.

clip0126

Tako kot si nekatere grupe faz sledijo po nekem logičnem zaporedju je priporočljivo vnšati tudi grupe faz:

       01 - Priprava dokumentacije

       02 - Priprava materialov

 03 - Priprava proizvodnje

 04 - Izdelava

 05 - Priprava navodil

 06 - Dostava

 07 - Montaža

 08 - Pregled

 09 - Vzdrževanje

 10 - Servis

 11 - Intervencija

 99 - Ostalo

V kolikor želimo kasneje razdrobiti 04 - izdelava je priporočljiv vnos:

 041 - Izdelava ohišja

 042 - Izdelava jedra

 043 - Izdelava koles

 044 - Izdelava prikolice za prevoz

 ....