Pomoč - Uspešno poslovanje

Informativni cenik/ ponudba

Informativni cenik/ ponudba

Predhodnja tema Naslednja tema  

Informativni cenik/ ponudba

Predhodnja tema Naslednja tema  

Cenik je namenjen v informacijo kupcu in izpisanega obesimo v salon kjer so raztavljeni eksponati ali celotni sestavi (iz več različnih artiklov). Izpišemo ga lahko na A4 ali A5 listu papirja.

 

clip0258

 

clip0256