Pomoč - Uspešno poslovanje

Inventura

Inventura

Predhodnja tema Naslednja tema  

Inventura

Predhodnja tema Naslednja tema  

Podroben opis postopka inventure je opisan v drugih navodilih.

 

Z ukazom odpremo, vnesemo in zaključimo inventuro za določeno skladišče in datum. Poročila se nahajajo v Izpisi in poročila/ Inventurni izpisi. Z inventuro vnesemo novo stanje artiklov na zalogi. Nova zaloga začne veljati z datumom zaključka inventure zjutraj in sicer potem, ko smo inventuro poknjižili. Zato je najpogostejši vnos datuma zaključka inventure za en dan večji od datuma inventure. Inventuro lahko delamo samo za nekatere artikle, za eno skupino artiklov ali za celotni šifrant artiklov. Ko se inventura poknjiži kasnejše spremembe več niso mogoče.

 

clip0239

 

V spodnjem delu se izpisujejo zneskovne inventurne razlike.

Artikel na inventuri hitro najdemo v kolikor pritisnemo tipko <F7> ali kliknemo na gumb <F7 - Išči po oznaki/ČK> in vtipkamo oznako, začetni del oznake ali črtno kodo. Na voljo imamo tudi hitro kartico artikla- gumb <HK>.

V kolikor vnašamo inventuro, katera vsebuje veliko število artiklov moramo zaradi hitrosti ukiniti kljukico na vrhu okna: Vedno preračun razlike zneskov. Na koncu ko zaključimo jo ponovno obkljukamo.

Gumb <Razliko knjiži kot porabo> je namenjen samo v proizvodnih podjetjih (male pekarne, cvetličarne, ..) kateri ne vnašajo porabe materiala vendar periodično (1X mesečno) delajo inventure. Primer knjižno stanje je 120 kg, inventurno stanje je 20 kg, razlika je poraba, ki se knjiži z dokumentom odpis ali dobavnica. Dokument se naredi avtomatsko, ko kliknemo na gumb "Razliko knjiži kot porabo".