Pomoč - Uspešno poslovanje

Osnovno o inventuri

Osnovno o inventuri

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno o inventuri

Predhodnja tema Naslednja tema  

Pravilno narediti inventuro pomeni uskladiti računalniško zalogo z zalogo s fizičnim popisom. Zaloga začne veljati zjutraj (pred ostalim prometom) na datum zaključka inventure. Knjižno stanje predstavlja računalniško zalogo, inventurno stanje predstavlja dejansko stanje, ki ga vnašamo in je novo stanje, ki velja po knjiženju zaloge. Pred fizičnim popisom si lahko artikle že malo pripravimo za hitrejši kasnejši fizični popis pri poteku inventure. Na koncu ugotovimo inventurne manjke in viške.