Pomoč - Uspešno poslovanje

Inventurni izpisi

Inventurni izpisi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Inventurni izpisi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na koncu lahko naredmo inventurne izpise (lahko jih naredimo tudi ko inventura še ni knjižena). Vsi inventurni izpisi se nahajajo v Izpisi in poročila/Inventurni izpisi. Najpogostejši ispisi so: 8.1 –izpisi popisne liste, 8.3 Inv. z inventurnimi razlikami, 8.5 Inventurni manjki in 8.6 Inventurni viški.

 

Pri vsakem izpisu je potrebno vnesti kriterije:

clip0487

 

Datum inventure pomeni datum začetka inventure.

 

Izbira cene nam pomeni način izpisa inventure. Cene se berejo iz inventure in ne iz šifranta. V kolikor opazimo da so cene na inventuri napačne, lahko cene popravimo samo kadar smo na inventuri z ukazom Obnovi cene.

 

Na koncu preverimo zalogo na datum zaključka inventure in na kakšni kartici.