Pomoč - Uspešno poslovanje

Izdaja artiklov na konsignacijska skladišča

Izdaja artiklov na konsignacijska skladišča

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izdaja artiklov na konsignacijska skladišča

Predhodnja tema Naslednja tema  

Količinski promet artilov iz določenega skladišča v določeno skladišče.

 

clip0336

 

Parameter Iz skladišča mora biti nujno vnešen. V kolikor pa parameter "V skladišče" ne vnesemo velja za prenos v vsa skladišča iz vnešenega skladišča. Poročilo upošteva samo prenosnice.