Pomoč - Uspešno poslovanje

Izdaja artiklov po dobaviteljih

Izdaja artiklov po dobaviteljih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izdaja artiklov po dobaviteljih

Predhodnja tema Naslednja tema  

V primeru da so dobavitelji vnešeni v šifrantu artiklov za vse artikle, lahko dobimo podatke o izdaji po dobaviteljih in artiklih. Upoštevajo se vse knjižbe katere so razknjižile zalogo.