Pomoč - Uspešno poslovanje

Izdaja blaga - dobavnica

Izdaja blaga - dobavnica

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izdaja blaga - dobavnica

Predhodnja tema Naslednja tema  

Z dokumentom dobavnica izdajamo blago iz skladišča. Blago je lahko material ali izdelki.

S tipom obračuna davka določimo tip obračun davka, ki je lahko po tarifah ali brez davka.

V vnašalnico poslovalnica vnesemo podatek o poslovalnici klienta. V primeru, da je prejemnik isti kot klient se pusti vnašalnica prazna.

Dobavnico lahko izdamo s cenami ali brez cen (Ostali izpisi/Dobavnica brez cen). V kolikor jo izpisujemo s cenami, lahko določimo denarno valuto in denarni tečaj.

Poljuben tekst, ki se izpiše na koncu dobavnice se vnese pod Klavzulo. Opombe je tudi poljuben tekst vendar se ne izpiše na koncu dobavnice.

Pred-klavzula je poljuben tekst, ki se izpiše na začetku dokumenta (nad artikli).

clip0131

 

Blago se razknjiži na datum dobave blaga.

Z gumbom <Odpri R> lahko odpremo račun, ki je bil pripravljen iz trenutne dobavnice (Račun).

Z gumbom <Izpiši R> lahko izpišemo račun, ki je bil pripravljen iz trenutne dobavnice.

Z gumbom <Kopiraj s PN> se kopirajo podatki z neizdobavljenih prejetih naročil.

 

Ostali izpisi dobavnice so:

clip0386

 

V kolikor dodamo klienta-tujca na dobavnico se Tip obračuna davka spremeni v "brez davka". S tem se davek ne obračuna na dokumentu. V kolikor ni davka na dobavnici in so artikli pravilno vnešeni v šifrantu artiklov je verjetno Tip obračuna davka prestavljen s "po tarifah" na "brez davka". V kolikor želimo davek na dobavnici moramo spremeniti "Tip obračuna davka" na "po tarifah" (Tarifni razredi davkov).

 

V kolikor vodimo prevzeme in izdaje po serijskih številkah (tehnično blago) se po vnosu količine odpre okno za vnos serijskih številk (Serijske številke).

 

Ko dodamo klienta na dobavnico se  prenesejo tudi njegovi rabati, če so vneseni. V kolikor, pa je določen cenik, pa se določi tudi cenik iz katerega se črpajo cene za določeni artikel.