Pomoč - Uspešno poslovanje

Izdaja iz skladišča

Izdaja iz skladišča

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izdaja iz skladišča

Predhodnja tema Naslednja tema  

Za določeno obdobje in skladišče se izpiše izdaja (ali le količnsko se določi med kriteriji). Upotevajo se vse knjižbe, katere so na izbranem skladišču spremenile zalogo. Kriterij skladišče mora biti nujno vnešeno. V kolikor želimo izpisati za vsa skladišča moramo narediti poročilo za vsko skladišče posebej.

 

clip0343

 

Polje "Upoštevajo se rekl.zapisniki" ima funkcijo v primeru, da je dokument reklamacijski zapisnik nastavljen, da razknjižuje tudi vnešene artikle na dokument.