Pomoč - Uspešno poslovanje

Izhod iz programa

Izhod iz programa

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izhod iz programa

Predhodnja tema Naslednja tema  

Z ukazom se nam program zapre. Ukaz je identičen kliku na X v desnem zgornjem delu glavnega okna.