Pomoč - Uspešno poslovanje

Izpis deklaracij klient

Izpis deklaracij klient

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis deklaracij klient

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis deklaracij klient je primeren kadar potrebujemo na deklaraciji samo podatke od klienta. Zaporedno senam odpirata šifrant klientov (za izbiro klienta) in okno za vnos količine deklaracij. Vnos prekinemo ko šifrant klientov enostavno zapremo (ne izberemo nobenega klienta).

 

clip0413