Pomoč - Uspešno poslovanje

Izpis dobavnice na osnovi računa

Izpis dobavnice na osnovi računa

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis dobavnice na osnovi računa

Predhodnja tema Naslednja tema  

Namesto dobavnic lahko vnašamo le račune. Na osnovi računa pa izpišemo dokument dobavnico in nato račun. program mora biti nastvljen tako, da vedno razknjiži blago z zaloge. Vse nastavitve in obliko izpisa dobavnice lahko izvede le serviser DL. Na računu imamo lokalni ukaz "Izpiši dobavnico", ki nam na zaslonu prikaže dobavnico. Problem je pri številčenju dobavnic v kolikor ne izpišemo dobavnice za vsak izdan račun.