Pomoč - Uspešno poslovanje

Izpis inventure po tarifah DDV-ja

Izpis inventure po tarifah DDV-ja

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis inventure po tarifah DDV-ja

Predhodnja tema Naslednja tema  

Podoben izpis kot popisna lista vendar urejen in grupiran po davčnih tarifah.