Pomoč - Uspešno poslovanje

Izpis inventurnih razlik

Izpis inventurnih razlik

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis inventurnih razlik

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izberemo po kakšnih cenah se izpišejo razlike.

 

clip0275

 

V kolikor spustimo vnos skladišče (prazen vnos) se upoštevajo vse inventure (po vseh skladiščih) na vnešeni datum.