Pomoč - Uspešno poslovanje

Izpis IOP

Izpis IOP

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis IOP

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpis odprtih postavk po kupcih v obliki IOP je pogost izpis ob koncu leta. Namenjen je potrditvi kupca, da se strinja z terjatvijo, ki jo imamo do njega.

 

clip0268

 

clip0269